سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نفیسه خواجوی – دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه
سیدوهاب الدین مکی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی
آرش احمدی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

چکیده:

در این مقاله طرح جدیدی برای فیلتر میانگذر میکرواستریپ دو بانده با استفاده از رزوناتورهای امپدانس پلهای کوپل شده ارائه شده است. در این طراحی از کوپلاژهای مضاعف چند پلهای و رزوناتورهای حلقهای برای رسیدن به فرکانسهای مطلوب درباند عبور استفاده شده است. سایز فشرده و دو بانده بودن از جمله خصوصیات این فیلتر محسوب میشود. نتایج شبیهسازی برای فیلتر پشنهادی شامل عملکرد در باندهای فرکانسی GHz 21492 و GHz11039 که به ترتیب دارای تلفات بازگشتیdB -211.24 و dB221219 -میباشند