سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – باشگاه پژوهشگرانجوان واحد ماهشهر
مسلم بازیار – عضو هیئت علمی مهندسی شیمی واحد گچساران
غلامحسین منتظری – عضو هیئت علمی مهندسی شیمی واحد گچساران

چکیده:

در صنایع نفت گاز و پتروشیمی یکی از مهمترین مسائل مربوط به محیط زیست دفع مناسب گازهای هیدروکربنی زائد موجوددر واحدها و مجتمعهای صنعتی است از متداولترین روشهای موجود سوزاندن این گازهاست روشها و تجهیزات متفاوتی جهت انجام اینکار موجوداست متداولت رین نوع این تجهیزات فلرها flares هستند فلرها تجهیزات مناسبی جهت سوزاندن گازهای زائد و رهاسازی آنها در محیط می باشند شبکه فلر دارای اجزای و محدود کننده هایی هستند کهلازم است در طراحی فلر دقیقا مورد توجه قرارگرفته و بطور صحیح بکاربرده شوند دراین نوشتارضمن معرفی فلرها فاکتورهای موثر در طراحی آنها و ملاحظات خاص طراحی این تجهیزات و مراحل طراحی فلرها ارایهشده است تا طراحبتواند با شناخت این عوامل به عملکرد بهتر این سیستمها کمک کند. در صنایع نفت وگاز از سیستیم فلر برای تخلیه گازهای مازاد و زاید به اتمسفر استفاده می شود. آزادسازی گازهای مذکور تاثیرات قابل توجهی از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی برجای خواهد گذاشت دراین تحقیق اثرات گازهای ارسالی و سوزانده شده در فلر از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی بررسی می گردد سپس روشهای دفع گازهای زاید و فرایندها را بررسی نموده و در ادامه به حالات عملکرد فلر اجزای سیستم فلر و مدلسازی فلر پرداخته می شود سپس به فرصتهای موجود برای صرفه جویی و کاهش گازهای ارسالی به فرایندفلرینگ پرداخته می شود ودر انتها مدلی را برای محاسبه جریان گاز خروجی از فلر ارایه می شود.