سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علیرضا رسولی – کارشناس ارشد باغبانی و کارشناس فضای سبز شهرداری ابرکوه(مشاور)
محمد حسین ایران نژاد پاریزی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی یزد (مشاور)
اعظم مهدی زاده – کارشناس ارشد باغبانی ومدرس دانشگاه پیام نور ابرکوه

چکیده:

سرو کهن سال ابرکوه که جزو آثار طبیعی ملی کشور در سال ۱۳۸۲ ثبت شده است یکی از گونه های زنده کهنسال این کره خاکی است . موقعیت استقرار آن در شهر ابرکوه نیازمند توجهات خاصی می باشد. منطقه بندی به عنوان تکنیک و ابزار مکانی و زیربنای تحقق عملی طرح مدیریت واساس طراحی فضای سبز فضای این گونه گراسنگ لحاظ شده است . انطباق و سازگاری فعالیتهای تفرجی، زراعی و باغداری با اهداف حفاظت و رفع هر گونه تعارض ناسازگار بین کاربریها و کنترل آلودگیها، تهدیدات و تنگناهای احتمالی تنها بر اساس منطقه بندی عرصه فعالیت و ساماندهی نوع و شدت استفاده از اراضی می باشد. چیدمان نهایی منطقه ها با توجه به اهداف مدیریت مجموعه سرو، بویژه با محور حفاظت مستمر و بهره وری پایدار صورت می گیرد.طرح مدیریت جامع سرو در سال ۸۹ به تایید سازمان محیط زیست ایران رسید که اصول طراحی فضای سبز پیشنهادی آن با تاکید بر حفاظت پایدار ارائه می گردد.