سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت نکویی – گروه برق دانشکده ی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی –

چکیده:

عناصر نوری پراشی دو سطحی، از آرایه ای فازی با فازهای صفر وπ تشکیل شده اند و در صنعت نیمه هادی کاربرد فراوانی دارند.طراحی این عناصر را می توان به عنوان یک مساله ی بهینه سازی در نظر گرفت. در این مقاله برای اولین بار در طراحی این عناصر از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه که توسط لوکس و آتش پز معرفی گردیده، استفاده شده است. الگوی خروجی دلخواه به صورت آرایه ی لکه نور ۴×۴بوده و اختلاف بین این الگو و الگوی خروجی عنصر نوری پراشی به صورت تابع هزینه مساله ی بهینه سازی منظور شده است. سرعت همگرایی و بازدهپراش بالا، از مزایای این روش طراحی به شمار می رود