سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا خلج امینه – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات
کریم فائز – گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، یک طبقه بندی کننده قطعه خطی ١ جهت افزایش حساسیت سنسورهای شناسایی گازهای شیمیایی نظامی از نوعSAW طراحی شده است. این طبقه بندی کننده ٢، در نهایت قادر به شناسایی سه کلاس شامل کلاس گازهای اعصاب، کلاس گازهای تاول زا و کلاس گازهای متفرقه(غیر خطرناک) می باشد. این شناسایی در دو مد کارکرد دستگاه شامل مد مستقیم و مد پیش تغلیظ کننده خواهد بود. به این منظور، در هر مد، دو تابع تمایز خطی با در نظر گرفتن حالت خاصBays classification طرح می شود. سپس، این دو تابع تمایز، توسط یک الگوریتم تکرارپذیر بهینه می شوند. این الگوریتم تکرارپذیر بگونه ای است که نمونه های نزدیک به مرز تشخیص، سهم بیشتری در تعیین تابع تمایز نهایی خواهند داشت. سادگی الگوریتم آموزش و توابع تمایز حاصله، سرعت خوب همگرا شدن الگوریتم تکرارپذیر و نتایج خوب بدست آمده در مقایسه با کارهای قبلی، آن را نسبت به سایر الگوریتمهای شناسایی الگو برای سنسورهایSAW برجسته می نماید.