سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه رحیمی – گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
سجاد هواسی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده:

در این مقاله یک ضربکننده دیجیتال سریع با توان مصرفی پائین ارائه شده است. برای رسیدن به این هدف، از سیستمهای عددی باینری افزونه RB:Redundant Binary) استفاده شده است. انتشار سیگنالهای رقم نقلی از میان زنجیرهی طولانی منطقی، به میزان قابل توجهی کارایی را در سیستمهای ریاضی پائین میآورد. سیستمهای عددی باینری افزونه زنجیرههای انتشار رقم نقلی را در مدارهای ریاضیاتی دیجیتالکاهش داده یا حذف میکند. در این کار، با توجه به ویژگیها و الگوریتمهای ارائه شده در سیستمهای عددی باینری افزونه، بلوکهای تولید کننده ضربهایجزئی و تبدیلکنندهRBبه (Normal Binary) NB اصلاح گردیده و یک جمعکنندهRB جدید پیشنهاد میگردد.