سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان بیگ زاده – دانشگاه جندی شاپور
مریم محمدیان – موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده:

امروزه با توجه به ویژگیها و کاربردهای منحصر به فرد فناوریهای فضایی، رقابتی چشمگیر در بین کشورهای مختلف برای دستیابی و استفاده از این فناوری به وجود آمده است؛ از آنجایی که دستیابی به فناوری فضایی هزینهی زیادی را در بر خواهد داشت، بسیاری کشورها بهاستفاده از صور فلکی با پوشش منطقهای روی آوردهاند. در این مقاله به منظور طراحی صورت فلکی ماهوارهای بهینهی مخابراتی برای منطقهی خاورمیانه از شبیه سازی دینامیکی استفاده شده است. با توجه به اینکه کاهش هزینهها کاهش سرویس دهی را به همراه خواهد داشت، دو صورت فلکی یکی با حداقل سرویس دهی از میان ۴ سناریو طراحی شده و دیگری با هدف بهبود کیفیت سرویس دهی از میان دو سناریو طراحی شده در منطقهی خاورمیانه ارائه گردیده است