سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
پروا – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

پهنه های فرسوده و رو به اضمحلال شهری از جمله دلمشغولی های مدیریت شهری درسالهای اخیر بوده است محله خاک سفید بخش کوچکی در شمال شرق تهران و شرق منطقه ۴ شهرداری تهران را به خود اختصاص دادها ست خاک سفید نامی آشنا برای اکثرشهروندان تهرانی است اگرچه شاید گذار آنان کمتر به این محله افتاده باشد اما خاک سفید را عمدتا با بزه کاریهای مرتبط با مواد مخدر فقر اقتصادی و فرهنگی ساکنان و محیطی مملو از تعمیرگاه های خودرو مترادف می دانندو همین موضع گیری شعور عام نسبت به نام خاک سفیدجلوه ای از فرسودگی این پهنه است محله خاک سفید به عنوان یکی از نمونه های بافت های فرسوده ای استکه دراثر اسکان حاشیه ای و غیررسمی شکل گرفته و دراثر کم توجهی مدیریت شهری به حیات بیمارگونه خود ادامه دادها ست این مقاله درصدد است که با معرفی رویکرد پایه ای طرح که برتلفیق دیدگاه های حوزه های متنوع شهرشناسی و استنتاج راه کارهای کالبدی از آنها استوار شده جنبه هایی از نتایج این رویکرد در اسناد نهایی طراحی شهری را نمایش دهد.