سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله احمدی جزنی – دکترای زلزله از پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی ایران و عضو هیئت علم
عماد مهبد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور گلپایگان
علی احمدی جزنی – کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین و عضو باشگاه پژوهشگران
علی مهبد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگا

چکیده:

زمین لرزه های اخیر (chi-chi، ۱۹۹۹،kobe،۱۹۹۵) آسیب گسترده ای به شمع های همایت کننده در سازه ها وارد کرده اند که این نتیجه ای از روان گرایی ناشی از جابجایی افقی بزرگ در مناطق با شیب کم و توپوگرافی نامنظم می باشد. در این مقاله سعی شدهیک طراحی چند متغیره و روابطی از آن برای محاسبات مقدماتی تغییر مکان حداکثر نوک شمع و ممان خمشی در مورد شمع های تکی تحت بار جانبی گسترده در زمین طبیعی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نظریه (theory guided) و آنالیز آماری با استفاده از مطالعات پارامتریک در شرایط غیر خطی، از روش p-y مدل کردیم. چهارمین کنفرانس ملی عمران فرصت مناسبی برای ارائه این دستاورد در اختیارمان قرار داد. به این منظور سه ترکیب مختلف از شرایط نوک شمع و وضعیت خاک که به طور معمول به طور تکراری با آن برخورد می کنیم در نظر گرفته شد.