سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رائیجی یانه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، دانشگاه بین الم
زهرا پورمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، دانشگاه بین الم
علی طالش – مهندسی کامپیوتر، سخت افزار، دانشگاه غیرانتفاعی میرداماد

چکیده:

در هنگام شبیه سازی شبکه های سیار موردی یکی از مشکلات موجود نبود داده های مناسب برای هر گره در شبکه است. در حال حاضر هنگام شبیه سازی شبکه های سیار موردی فرض می گیرند که هر گره به صورت تصادفی حرکت می کند. که این فرض با واقعیت تطابق ندارد. در این برنامه سعی بر این است که مسیر هر گره در یک مکان گراف (مانند یک شهر) به طریقی پیش بینی گردد که در درجه اول تا حد امکان با واقعیت مطابقت داشته باشد و در ثانی به صورت تصادفی نیز باشد. در این شبیه سازی ابتدا کاربر نقشه شهر را به یک فرمت استاندارد وارد شبیه ساز می کند. نقشه شهر شامل محدودیتهایی است. سپس شبیه ساز با توجه به نقشه شهر برای هر نود یک نقطه شروع و یک نقطه پایان مشخص می کند. سپس نود ها به حرکت در می آیند و شبیه ساز گزارشی از مکان هر نود در بازه های مشخص زمانی تهیه می کند و به یک فرمت استاندارد یا از پیش تعریف شده به عنوان خروجی تحویل می دهد. روش تعیین مسیر به این صورت است که جهت حرکت در مکان هایی که چند مسیر در پیش رو قرار دارد (مانند چهار راه ها) موقعی مشخص می شود که نود مورد نظر به آن مکان رسیده است.