سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی رایئجی – دانشجوی ارشد هوش دانشگاه امام رضا مشهد
حسینعلی شیرعلی –
زهرا پورمند – دانشجوی ارشد هوش

چکیده:

درهنگام شبیه سازی شبکه های سیار موردی یکی از مشکلات موجودنبود داده های مناسب برای هرگره درشبکه است درحال حاضر هنگام شبیه سازی شبکه های سیار موردی فرض میگیرند که هرگره به صورت تصادفی حرکت می کند که این فرض با واقعیت تطابق ندارددراین برنامه سعی براین است که مسیر هرگره دریک مکانگراف مانند یک شهر به طریقی پیش بینی گردد که دردرجه اول تاحد امکان با واقعیت مطابقت داشته باشد و درثانی بصورت تصادفی نیز باشد.