سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی ناموران – گروه ژئوفیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
علی نگارستانی – گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سید محمد میرحسینی – گروه علوم محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید مهدی هاشمی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

زمینلرزه ها، پدیده هایی کاملا طبیعی هستند که می توانند پارامترهای زیادی در زمین را پیش یا پس از رویداد متاثر نمایند. یکی از این پارامترها، فرآیندهای ژئوشیمیایی مانند تغییرات غلظت گاز رادون است. این تغییرات درون آب یا خاک، در شمار معدود پیش نشانگرهای قابل اعتماد در پیش بینی زمینلرزه ها محسوب می شوند. در این مقاله پیشنهاد شده است که برای استفاده بهینه از کارایی این پیش نشانگر یک شبکه پایش پیوسته گاز رادون، بر مبنای فاکتورهای محیطی از جمله برداش تهای مستقیم و نقشه چشمه های بالقوه زمینلرزه پیاده سازی گردد. این شبکه قابلیت پیش بینی رومرکز زمیلرزه ی آتی را با دقتی مقبول دارا می باشد.