سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا شکاری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد معطرحسینی –
بهروز کریمی –

چکیده:

درسراسر جهان و نیز درایران زنجیره های تامین فراوانی را می توان نام برد که از مدتها قبل فعالیت خود را اغاز کرده و درگذر زمان ساختار آنها به خوبی شکل گرفته است دراین حالت هدف مدیریت جریانات محصولات تولیدی بهنواحی مصرف به گونه ای استکه مجموع هزنیه ها کمینه گردد دستیابی به این هدف سازمان ها را قادر برآن می سازد که بتوانند به برخی مزیت های رقابتی دست یابند دراین میان زنجیره های تامین گوناگونی هستند که با گذشت زمان و به وجود آمدن مفهوم لجستیک معکوس و برای دستیابی به منافع حاصل از آن نیازمندمدیریت جریانات معکوس از سوی نواحی مصرف به داخل زنجیره تامین خود هستند این کار باید با توجه به ساختار کنونی شبکه ای تامین صورت پذیرد دراین مقاله مساله ای با چنین خصوصیاتی و برای پاسخگویی به چنین نیازی مطرح گردیده است از ویژگیهای موردتوجه دراین تحقیق امکان ادغام مراکز جمع آوری با انبارها و درنتیجه بازگشت مستقیم محصولات به زنجیره بدون دخالت یک سطح میانی قبل تر است