سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راضیه تجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه سم
خسرو حسینی – دکترای سازه های دریایی و استادیار دانشگاه سمنان
محمود رحمانی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی

چکیده:

در این تحقیق کاربرد نرم افزار ArcGIS درتعیین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی جهت تحلیل شبکه جمع اوری و انتقال فاضلاب توسط نرم افزار sewer gems درمنطقه مسکن مهر واقع در شهر سمنان مورد بررسی قرارگرفته است اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شامل طول لوله فاضلابرو مساحت سطوح فاضلاب گیر و درون یابی رقوم ارتفاعی زمین در محل ادمروها از طریق نرم افزار ArcGIS تعیین گردید. سپس اطلاعات مرتبط با ویژگیهای توپوگرافی و اطلاعات اماری مانند جمعیت و سرانه های آب و فاضلاب منطقه جغرافیایی موردنظر تهیه شد این اطلاعات مبنای طراحی شبکه فاضلاب می باشد با استفاده از اطلاعات خروجی از نرم افزار ArcGIS و تحلیل اطلاعات به وسیله برنامه sewer gems انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داده کاربرد نرم افزار ArcGIS و برنامه sewer gems موجب فراهم ساختن تسهیلات و دقت و سرعت در طراحی شبکه فاضلاب شده است.