سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر آقاجان زاده – پژوهشکده شهیدردانی پور

چکیده:

میله های مرزی اصلی و فرعی و جابجائی خواسته یا سهوی آنها همواره مساله ای مهم و پیچیده بین نیروهای مرزبان کشورها بوده است تا جائی که بارها در نقاط مختلف جهان شاهد تیرگی روابط برخی کشور ها به دلیل اختلاف نظر در جابجائی آنها بوده ایم . در کشور ما نیز که مرز های خاکی و دریایی پهناوری دارد مدیریت و کنترل این میله ها و اطلاع دقیق و به هنگام از جابجائی آنها امری مهم و ضروری میباشد . در همین راستا در این مقاله به معرفی مدلی برای ساخت میله های هوشمند مرزی میپردازیم که به راحتی جابجائی حتی اندک خود را بلافاصله به مرکز کنترل گزارش میدهند و ما با استفاده از این میله ها میتوانیم دائما خطوط مرزی دریای و خاکی خود را در مرکز کنترل زیر نظر داشته باشیم و با استفاده از نرم افزار مخصوص که دائما مختصات ارسالی از میله ها را تحلیل مینماید از جابجائی آن ها به صورت گرافیکی مطلع شویم. از جمله مزایای این روش هزینه بسیار پایین آن ، عدم وابستگی به ماهواره و مدیریت متمرکز آن میباشد که در ادامه مقاله بهتوضیح روش مذکور خواهیم پرداخت