سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی نسبت حتکنی – شرکت صنایع الکترونیک ایران صاایران
داریوش عباسی مقدم –

چکیده:

ماهواره LEO امکان ارا یه سرویس پست الکترونیک برای کاربران در نقاط دوردست را فراهم می کند ارتفاع نسبتا کم و پوشش جغرافیایی فراگیر مزیتهای ویژه این ماهواره نسبت به ماهواره GEO است دراین مقاله مراحل طراحی سیستم پست الکترونیک با استفاده از یک ماهواره LEO ارایه می شود برای طراحی این شبکه ارتباطی در ابتدا وضعیت کانال از لحاظ تضعیف سایه افکنی و اعوجاج بررسی شده و مدل مناسب ارایه خواهد شد برای غلبه بر خطای کانال هم از روش FEC و هم از ARQ استفاده می شود برای تصحیح خطای کانال کدینگ Reed solomon عملکرد مناسبی دارد شبیه سازی ها نشان میدهد کهمدولاسیون qpsk نسبت به سایر مدولاسیون ها بهتر است.