سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر اکبری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – طراحی فرایندها
اشکان نقدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست
سامان کرباسچی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مهدی طهماسبی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پدیده های انتقال

چکیده:

حفظ انرژی در طراحی یک واحد شیمیایی همواره یکی از مهمترین موارد مورد توجه است به علاوه تعین کمترین مقدارانرژی گرمایی و سرمایی مورد نیاز یک پروسه از مهمترین محاسبات برای تعین مقدار ذخیره انرژی است بنابراینانتگراسیون حرارتی (یکپارچه کردن انرژی) یکی از موارد مهم در طراحی های اقتصادی می باشد. اولین گام در انتگراسیون حرارتی بررسی و محاسبات مربوط به کمترین میزان انرژی مورد نیاز از منابع گرم و سرد برای شبکه ی مبدلهای حرارتی است هر پروسه ی شیمیایی که در نظر گرفته شود نیازمند چندین جریان گرم و سرد برای تامین انرژی مورد نیاز خود می باشد در این مقاله انتگراسیون حرارتی فرایند تولید استیک انیدرید مورد بررسی قرار می گیرد و بهترین شرایط برای رسیدن به انتگراسیون حرارتی مناسب بررسی می شود