سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن تحسین پور قزوینی – مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد قزوین ، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

لجستیک یکی از فرایندهای اصلی درمدیریت زنجیره تامین و عرضه است بطوریکه بعضی از محققان مدیریت زنجیره تامین و عرضه را براساس لجستیک تعریف می کنند این بخش از مدیریت زنجیره تامین و عرضه رابطه تنگاتنگی با فرایندهای هزینه زا دارد که می توان با بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی از شدت هزینه ها کاست بنابراین یک سیستم لجستیک یکپارچه به یک سیستم اطلاعاتی قوی نیاز دارد تا بتواند عملکرد سازمان و زنجیره خود را بهبود بخشد به یک معنای گسترده سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعاتی و تخصصی درورودی مدیریت تجزیه وتحلیل و گزارش جغرافیایی مرتبط با فضایی اطلاعات است درمیان طیف وسیعی از کاربردهای بالقوه سیستم اطلاعات جغرافیایی می توان از آن درمسائل حمل و نقل و لجستیک استفاده کرد.