سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاله محسنی – کارشناس ارشد
محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس با هدف حداقل کردن هزینه کل هزینه ثابت دایرکردن تسهیلات ظرفیت تسهیلات حمل تامین نگهداری تولید بازررسی درشرایط عدم قطعیت تقاضا برگشتی و تامین ارایه میدهد لحاظ کردن عدم قطعیت تامین و انعطاف پذیری درسطح برنامه ریزی استراتژیک شبکه لجستیکی معکوس ازنوآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه چندکالایی و چندپریودی درچهارسطح رو به جلو تامین تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و یکی ازمراکز دورریز تامین تولید و توزیع تعریف میشود عدم قطعیت تامین به صورت زمانهای انتظار غیرقطعی تامین مواد اولیه و دو نوع انعطاف پذیری تامین و سطح سرویس مشتری دراین شبکه مدل شده است.