سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قطعی – دانشجوی دکتری، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی تشکری هاشمی – دانشیار علوم کامپیوتر (PhD)، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعت

چکیده:

هدف از طراحی شبکه فراهم آوردن امکان انتشار جریان روی مسیرهای ایده‌آل است که این مسئله خود وابستگی تنگاتنگی با سیاستهای کنترلی شبکه دارد. از سوی دیگر سیاستهای کنترلی نیز بر اساس خطوط تمایل سفر و جریانهای تخصیص یافته به آنها صورت می پذیرد . لذا بهینه سازی همزمان این دو پدیده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله ابتدا یک مدل تخصیص ترافیک جدید در محیط فازی ارائه می‌شود و سپس با ترکیب آن با آلگوریتم جستجوی ممنوع، یک رویه عملی از خانواده آلگوریتمهای بهینه‌سازی-شبیه‌سازی، برای بهینه سازی سیتمهای کنترلی ارائه می‌گردد. همچنین برای پایین آوردن زمان شبیه‌سازی از یک رگرسیون فازی به عنوان ابر مدل که نماینده‌ای از سیستم واقعی است، استفاده می‌شود. این ابرمدل به ما اجازه پیاده‌سازی داده‌های نامطمئن را می‌دهد. سپس از روش جستجوی ممنوع پارامترهای کنترلی شبکه بهبود داده خواهد شد.