سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بشیری – دانشیار دانشگاه شاهد
مهتاب شرافتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اغلب مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین درمحیط فازی تک محصولی بوده و درآنها نیاز مشتریان و برخی معیارهای کیفی نادیده گرفته میشود دراین مطالعه سعی برآن است که با چندمحصولی فرض کردن زنجیره تامین و توجه بیشتر به معیارهای کیفی موثر زنجیره تامین طراحی شده دارای کارایی بالاتری باشد دراین مطالعه با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ملاکی تحت عنوان امتیاز مولفه اصلی معرفی می شود که به نوعی معیارهای موردنظر درانتخاب اجزای زنجیره تامین را به صورت همزمان درنظر گیرد مزیت این روش علاوه برادغام معیارهای موردنظر و کاهش ابعاد ازبین بردن همبستگی بین آنها برای تصمیم گیری است دراین تحقیق به منظور واقعی تر شدن شرایط مساله کلیه پارامترهای مرتبط بصورت فازی ذوزنقه ای درنظر گرفته شده و بنابراین یک مدل دوهدفه فازی برای بهینه سازی شبکه زنجیره تامین ارایه شده و مرزپارتو با استفاده ازروش محدودیت جزئی شناسایی میگردد.