سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شاهنده نوک آبادی – دانشگاه صنعتی اصفهان
کوثر صادقی ولنی –

چکیده:

طراحی شبکه توزیع مناسب و کارا با هدف تعیین تعداد مکان و ظرفیت مراکز تولید و توزیع و استراتژی بهینه انتقالمحصول از کارخانه به انبار ومشتری و از انبار به مشتری عامل مهمی برای موفقیت سازمان ها درفضای رقابتی به حساب می آید دراین پژوهش مساله طراحی شبکه توزیع دریک زنجیره تامین چندسطحی با لحاظ امکان سفارش و انتقال کالا به صورت مستقیم بین مصرف کننده و تولید کننده مدنظر قرارگرفته است مساله درحالت چندمحصولی ایستا و قطعی بصورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مدل شده و هریک از تسهیلات تولید و توزیع دارای چندسطح ظرفیت بوده و تعداد آنها به صورت متغیر درمدلدرنظر گرفته می شود از انجایی که مساله طراحی شبکه توزیع ازجمله مسائل سخت می باشد برای حل آن یک رویکرد فراابتکاری براساس روش بهینه س ازی انبوه اجزا ارایه شده است.