سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم غفاری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حمید داودپور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا نصیری –

چکیده:

طراحی شبکه توزیع ازمهمترین موضوعات استراتژیک درمدیریتزنجیره تامین می باشد دربیشتر مطالعاتی که تاکنون دراین زمینه انجام شده است مواد همواره از یک سطح به سطحی بعدی درجریان هستند درحالیکه درسیستمهای توزیع با انعطاف پذیری بیشتر می توان جریان مواد را بین تسهیلات موجود دریک سطح نیز درنظر گرفت دراین مقاله سعی شده است ضمن درنظر گرفتن حمل جانبی بین مراکز توزیع که دریک سطح از شبکه قرار دارنددرمورد موضوعات مکانیابی تخصیص و موجودی هریک از آنها نیز تصمیم گیری شود مدل ارایه شده از نوع برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط است و برای حل آن از الگوریتم ممتیک بهره برده شده است برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی درابعاد بزرگ به کمک روش آزاد سازی خطی به ارایه حد پایین پرداخته شده است