سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد دهقانیان – گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، بلوار آزادی، مشهد، ایران
محمد اصغری –

چکیده:

در سالهای اخیر طراحی شبکه لجستیک معکوس به علت تصویب قوانین جدید، رشد مفاهیم محیطی، افزایش حجم برگشت کالاهای استفاده شده و … اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله رویکرد تازهای بر اساس فاصله پوشش در کنار انتخاب ساختارمناسب بازیافت ضایعات در یک شبکه برگشت کالا توصیف خواهد گردید. پیشنهاد این مطالعه بررسی نحوه بکارگیری اثر پوشش تدریجی در یک مسئله بهینهسازی از طراحی شبکه لجستیک معکوس با هدف مدیریت تخصیص مشتریان و هماهنگی تسهیلات است. در این تحقیق یک مسئله برنامهریزی خطی پویا به عنوان یک متدلوژی جهت آزمون جنبههای مهم طراحی و برنامهریزی استراتژیکیک زنجیره تامین بررسی شده برای تا یک مجموعه از بهترین تصمیمات را پیشنهاد دهد که راضی کننده کارایی اقتصادی به موازات کسب حداکثر نرخ برگشت محصولات و ارائه به یک تصمیم گیرنده یا بدنه تصمیمگیری که تضمین کننده یک تعادل بین جنبههای متنوع با توجه به محدودیتها باشد.