سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طلیعه فراهانی راد – دانشجوی طراحی چاپ پارچه و لباس
علی نظری – استادیار،عضو هیات علمی داشکده هنر
عفت امیری – مربی

چکیده:

اگرچه حفظ چاپ باتیک به عنوان صنعت دستی که یادگار تمدنهای مختلف می باشد ضروری است اما بهبود بخشی به قسمتهای مختلف آن نه تنها از ارزش آن نمی کاهد بلکه امکان رواج آن را بیشتر نیز می نماید از مواردی که بهبود آن درچاپ باتیک مورد نظر است پاک کردن موم از روی باتیک می باشد استفاده از موادی همچون بنزین به لحاظ بهداشتی و محیط زیستی مناسب نمی باشد با چنین زمینه ای هدف این پایان نامه استفاده از ماده ای می باشد که بتوان از رابطه سازی آن در موم زدایی استفاده کرد. این ماده علاوه بر برداشت موم سایر محدودیتهای موجود درترکیباتی همچون بنزین را متمایل نمی شود. دراین پایان نامه تلاش شده است پس از بررسی تاریخی مراحل انجام کار باتیک و همچنین بررسی ویژگی های پارچه ابریشم و نقوش سنتی مقایسه ای بین اثر موم زدایی جوش شیرین بزنین وکربنات سدیم بعمل اید تا مشخص شود کدام یک از آنها توان موم زدایی بیشتری را دارا است برای این منظور نمونه پارچه ابریشمی که چاپ باتیک برروی آنها اجرا شده مورد ازمایش قرارگرفته و معلوم گردید کربنا ت سدیم نسبت به بنزین اثر موم زدایی بیشتری دارد