سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حمید مرادی کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
عباس فدایی – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله، یک سیستم کنترل برای یک مولدبخار نیروگاهی طراحی شده است. فشار بخار خروجی از مافوقگرمکن ها و سطح آب استوانه بخار به عنوان متغیر های تحت کنترل انتخاب شدهاند. با توجه به ماهیت ناپایدار و غیر خطی سیستم، برای هر یک از متغیر های تحت کنترل در هر یک از بار های کاری ۲۵ ، ۳۷٫۵ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد مولد بخار یک کنترلر PID با استفاده از قوانین زیگلر-نیکولز محاسبه شده است. سپس برای تنظیم ضرایب در بار های میانی، از منطق فازی بهره گفته شده است. منطق فازی مذکور، که بیشتر نقش یک ناظر فازی را ایفا میکند تا یک کنترلر فازی، سیستم مولدبخار را برای تمامی بار ها پایدار مینماید