سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار مهندسی برق-کنترل مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت ای
فرهاد فانی صابری – دانشجوی دکترای مهندسی برق-کنترل
امیر اسلامی مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل

چکیده:

در این مقاله طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سنجش از دور با استفاده از ۴ چرخ عکس العملی با ساختار هرمی و به منظور تصویربرداری استریو مطرح می گردد. در این روش به منظور تامین بخشی از توان مورد نیاز ماهواره توسط انرژی ذخیره شده در چرخ های عکس العملی، یک قانون مدیریت توان جهت شارژ و دشارژ انرژی چرخ ها مطابق یک پروفایل مشخص طراحی و به قانون کنترل وضعیت افزوده می گردد، بگونه ای که کنترل وضعیت ماهواره و مدیریت توان ذخیره شده در چرخ های عکس العملی بطور همزمان انجام می پذیرد. سیستم کنترل وضعیت طراحی شده در این مقاله بر اصول کنترل کننده تناسبی – مشتقی با استفاده از خطای کواترنیون ها استوار می باشد. نتایج شبیهسازی بیانگر کارآیی مناسب سیستم کنترل وضعیت ماهواره در حضور سیستم مدیریت توان طراحی شده میباشد.