سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد محسنی دهکلانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسین علیزاده – سازمان صنایع هوافضا-
محمدقاسم کاظمی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در ماهواره برها برای افزایش قابلیت از دیدگاه انرژی (افزایش جرم محموله) از بدنه هایی با ضخامت کم استفاده می شود. کوچک شدن ضخامت بدنه سبب می گردد که ماهواره بر در مقابل ارتعاشات و بار گذاریها که از اغتشاشاتی همچون باد بوجود می آید تحمل کمتری داشته باشد و احتمال شکنندگی سازه افزایش یابد. بار وارد بر سازه ترکیبی از مقدار زاویه حمله و فشار دینامیکی وارد بر آن است. مقدار فشار دینامیکی وارد بر سازه نیز با مجذور سرعت و چگالی هوا ارتباط مستقیم دارد. طراحی سازه مقاوم برای زاویه حمله بالاتر از حد مجاز، باعث سنگینی می شود که یکی از علل کاهش وزن محموله می باشد. در این مقاله با اندیشدن تدبیر مناسب زاویه حمله کنترل شده و به طبع آن بارگذاری بر سازه به حداقل مقدار خود برسد و در نهایت نتایج شبیه سازی شش درجه آزادی غیر خطی آورده می شود