سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید کاشفی – پژوهشکده علوم و فناوری مکانیک – تهران ، خیابان دماوند، جاده تلو

چکیده:

موشک هابه دلیل شرایط مختلف پروازی ،تغییردر مشخصه های جرمی – اینرسی ، ضرایب آیرودینامیکی ، اغتشاشات و… معادلات دینامیکی آنها نامعین و دارای عدم قطعیت است. بنابراین استفاده از روش های تطبیقی یا مقاوم در طراحی اتوپایلوت بطوریکه متناسب با تغییر پارامتر های نامعین در دینامیک موشک ،پارامتر های اتوپایلوت نیز تغییر کند ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا قانون کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیر خطیNMPC) بر مبنای تقریب بسط تیلور خروجی انجام می گیرد سپس با استفاده از تقریب توابع نامعین و غیر خطی دینامیک موشک Skid To Turn missile ) STT یک روش کنترل پیش بین تطبیقی مدل-مرجع که در آن از قابلیت شبکه های عصبی در تقریب توایع غیر خطی استفاده شده است ارائه می گردد