سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد حیدری دوست آباد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
رضا کی پور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله، الگوریتمی بر اساس تقریب دو خطی برای دستیابی به نقطه حداکثر توان در آرایه های خورشیدی پیشنهاد شده است. این روش بر پایه تقریب خطی تغییرات میزان توان دریافتی از سلول خورشیدی ناشی ازتغییراتتابش و دما ،می باشد. به این صورت که با تغییر میزان تابش خورشید توان دریافتی سلول به صورت خطی تقریب زده شده و با تقریب ناشی از توان دریافتی سلول در اثر تغییرات دما، ترکیب می شود. حاصل این ترکیب بدست آمدن تقریب نسبتاً مطلوبی برای تعیین ولتاژ مرجع سلول برای دریافت حداکثر توان، می باشد. در این مقاله مدار معادلی برای اجرایی سازی مدل ارائه شده ، پیشنهادشده است که علاوه بر هزینه پایین، باتوجه به شبیه سازی ها در مقایسه با روش آشوب و مشاهده، دارای کارایی مطلوبی است