سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خدایاری – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
محمدمهدی خیری خواه – دانشکدهمهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مریم تاتلاری – گروه مهندسی مکاترونیک مرکز تحقیقات مهندسی صنایع ومکانیک دانشگاه آز

چکیده:

امروزه آلیاژهای حافظه دار SMAs به علت توان بالا حجم – کم و سازگاری با بدن انسان و بصورت گسترده در ساخت عملگرهادر اندام پروتزی و تجهیزات پزشکی استفاده میشوند به همین دلیل کنترل عملگرهای SMA به دلایل بیان شده بسیار پراهمیت می باشد کنترل عملگرهای SMA به علت وجود پدیده هیسترزیس پاسخآرام و رفتارغیرخطی آنها پیچیده است دراین مقاله به طراحی الگوریتم کنترلی برای عملگرهای SMA در انگشت مصنوعی با ۳ درجه آزادی که شامل کنترلر فازی می شود پرداخته شدهاست تنظیم گین های کنترلر به گونه ای صورت پذیرفته که جریان ورودی به این عملگرها دارای حداقل میزان حداکثر پرش وخروجی سیستم دارای حداقل زمان رسیدن به پایداری میب اشند.