سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله خسروشاهی – کارشناس ارشد مکانیک
سیدمحمدحسین بهرامی بیدانی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

آکوستیک ناشی از گازهای خروجی موشک حامل و اثر آنبرماهواره و سایر تجهیزات زمینی حائز اهمیت است هدف ازاین مقاله کاهش سطح فشارصوتی ناشی از این آکوستیک با استفاده از پاشش آب می باشد با استفاده از سیستمهای فرونشانی آبی(Water Suppression و کانالهای تخلیه گاز محیط های صوتی و فشار بیش از حد را تضعیف کرده و همچنین باعث کاهش حرارت بسیاربالای تولید شده می گردند و به این وسیله عمر تجهیزات را بالا می برند درابتدای مقاله مشکلات ناشی از بارگذاری آکوستیکی و روشهیا کم کردن آنها ارایه می شود که از جملهمی توان به پاشش آب برروی گازهای خروجی احتراق و نیز برخورد این گازها به حجمی از آب اشاره کرد برهمین اساس سیستم کاهش صوتی درنظر می گیریم که به محاسبه حجم اب مورد نیاز آن می پردازیم نهایتا با داشتن دبی آب و دبی گازهای خروجی موشک از روی یک نمودار تجربی براساس استاندارد ناسا مقدار کاهش سطح فشار صوت کلی بدست می آید.