سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرستو صمدی – کارشناس ارشد
آریو امامی فر – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

کاهش سریع دمای محصولات تازه کشاورزی و تداوم نگهداری انها دردرجه حرارت پایین و معین یکی ازمهمترین فناوریهای مدیریت پس ازبرداشت بوده که کاهش ضایعات و فسادپذیری آنها را به دنبال دارد بنابراین سردکردناولیه یا پیش سرمایش محصولات تازه برداشت شده درحداقل زمان روشی کلیدی دربهبود کیفیت و افزایش ماندگاری محصولات تازه فسادپذیر درطی مراحل پس از برداشت به ویژه برای محصولاتی با سرعت تنفس بسیاربالا نظیر توت فرنگی است دراین تحقیق به اقدامات انجام شده درزمینه طراحی ونصب سیستم پیش سرمایش و سردخانه توت فرنگی دربرخی ازمزارع استان کردستان به منظور افزایش عمرماندگاری توت فرنگی پرداخته شده است.