سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدبشارت انجم روز – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
سیدسعیداله مرتضوی – دانشگاه شهیدچمران اهواز
مسعود بهرامی باباحیدری – دانشگاه صنعت نفت اهواز
سیدمصطفی تقویان – پتروشیمی جم

چکیده:

گازطبیعی استحصال شده از زمین آغشته به گاز سمی H2S است عدم جداسازی این گاز مستوجب خسارات شدید محیط زیست و صنعتی میگردد دراین تحقیق سعی شده است پالایش و جداسازی گازH2S توسط دی اتانول – آمین دریک برج جذب سینی دار با استفاده ازنرم افزار MATLAB شبیه سازی گردد بدلیل پیچیدگی و شرایط غیرخطی فراینددراین تحقیق سعی شده است با استفاده ازکنترل کننده هوشمند فازی شیرین سازی گاز بهینه شود همچنیندراین تحقیق ضمن شبیه سازی میزان جذب گرمازایی واکنش نیز لحاظ شده است کنترل کننده هوشمند فازی پیشنهادی بگونه ای طراحی شده تا با استفاده ازکنترل نرخ و دمای آمین ورودی کنترل نرخ گاز ورودی و غلظت H2S حداکثر میزان جذب و فراوری را دربرج نتیجه دهد و غلظت این گاز را درگاز خروجی ازبرج به حداستاندارد HSE برساند نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب این کنترل کننده ها را نشان میدهد.