سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید مالکی – دانشجوی رشته سیستم اطلاعاتمکانی گروهنقشه برداری دانشگاه تهران
احسان فروتن – دانشجوی رشته سیستم اطلاعاتمکانی گروهنقشه برداری دانشگاه تهران
محمدعلی رجبی – استادیار رشته سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

چکیده:

اینمقاله یک سیستم پیشنهاد می کند که درهنگام وقوع تصادفات جاده ای پلیس راهنمایی رانندگی را مطلع ساخته و موجب تسریع انتقال آسیب دیدگان به مراکز درمانی می شود این سیستم با استفاده از سنسور ضربه سنج جاسازی شده درماشین فعال شده و با استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی موقعیت ماشین را بدست آورده و با استفاده از سیستم ارتباطی GSM اطلاعات راب ه سیستم مستقر شده در اداره پلیس ارسال می کند پس از دریافت موقعیت و زمان حادثه در اداره پلیس نیروهای پلیس از موقعیتحادثه مطلع می شوند.