سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت- دانشکده خودرو
مهدی محمودی کلیبر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با افزایش حجم ترافیک و در راستای مدیریت بهینه روانسازی و امنی ت ترافی ک، نی از به شب یهسازی س یستم های هوشمند ترافیکی احساس میشود. در این مقاله ابتدا مدل کنترل ترافیکی برای بهبود جریان و ایمنی ترافیک معرفی میشود. سپس سیستمهای هوشمند ترافیکی معرفی شده و به منظور کنترل بهینه حرکت خودرو در شرایط ترافیکی ، مدل راننده با در نظر گرفتن مشخصات خودرو طراحی شده است. سیستم حفظ مسیر اتوماتیک مدل راننده، مسیر مطلوب خودرو را با توجه به شرایط ترافیکی از طریق دوربینهای نصب شده بر روی خودرو به عنوان ورودی سیستم کنترلی دریافت میکند. و با تغییر و کنترل همزمان زاویه فرمان (دینامیک جانبی) و دریچه گاز (دینامیک طولی )، باعث حرکت هوشمند خودرو در مسیر دلخواه میشود. عملکرد مدل راننده ارائه شده برای طی مسیرهای مختلف رانندگی (تغییر مسیر، سبقت گرفتن و دور زدن) بصورت رضایت بخشی پاسخ داده است. استفاده از این مدل راننده باعث بهبود امنیت و جریان ترافیکی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی میشود