سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا آژنگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد تشنه لب – س ازمان هواشناسی کشور – پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

چکیده:

یکی از بهترین روشهای شناسایی رفتار سیستمهای پویا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. مسئله مهم درطراحی شبکه عصبی تنظیم پارامترها بر اساس آموزش آن است. این مقاله، حاصل پیاده سازی سیستم هشداردهنده دریچه های سد است که بصورت خودکار و روشی بهینه دریچه های سد را باز و بسته می کند. در اینجا، دو روش مختلف برای آموزش شبکه عنوان شده است که یکی روش پس انتشار خطا و دیگری روش الگوریتم ژنتیک است. که هردو روش جهت بهینه سازی بکار می روند. روش پس انتشار خطا، خطای خروجی را بر روی وزنهای بین لایه ها انتقال میدهد، تا مقدار بهینه وزنها را بدست بیاورد. مقاله هر دو روش را توضیح می دهد و سپس این دو روش را مقایسه می کند