سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی کشاورز – دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
الهام رمضان – دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
ندا جلیلی – دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
ناصر پرهیزکار – دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

با استفاده از چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گیرنده (MIMO) می توانیم ظرفیت سیستم های مخابراتی بی سیم را تا حد زیادی افزایش دهیم. در این مقاله به بررسی روشی برای سیستم های MIMO زمانی که اطلاعات کامل کانال در فرستنده (CIT) را داریم، در حالی که اطلاعات کامل کانال در گیرنده (CIR) در دسترس نیست می پردازیم. در اصل طرح ما مفهومی بنام سیستم های دوگان را معرفی می کند. در این مقاله برای سیستم MIMO از کدینگ الموتی استفاده می کنیم. فرستنده ها به طور همزمان دو کد کلمه را ارسال می کنند. هر گیرنده می تواند داده های دریافتی خود را با استفاده از روش حداقل متوسط مربعات معیار خطا (MMSE) با دو عملیات خطی ساده که مستقل از CIR است را آشکار کند.