سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر کنعانی ممان – دانشجوی دوره دکتری مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
رامین روشندل – استادیار دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به روند توسعه استفاده از انرژی های نو و اهمیت آن از ابعاد مختلف، بررسی کاستیهای موجود در استفاده از این نوع انرژیها و مطالعه بر روی روشهای رفع این نقایص ضروری مینماید. یکی ازمشکلاتی که کاربرد برخی از انواع انرژی های نو با خود به همراه دارند عبارت است از عدم امکان عرضه پایدار (نظیر انرژی خورشیدی، بادی) بدلیل عدم پایدار بودن منبع آن. لذا، استفاده از سیستم ذخیرهسازی در این نوع نیروگاهها ضروری است که البته با توجه به پیشرفت فناوری های ذخیره سازی هزینه های هنگفتی تحمیل میشود. به همین علت، بررسی روشهای ذخیره سازی انرژی برایدستیابی به عرضه انرژی پایدار ضروری است. بنابراین، در مقاله حاضر با هدف عرضه پایدار انرژی در طول سال نیروگاه ترکیبی خورشیدی- برق آبی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. در این مقاله، مدل یافتن زوایا و شدت تابش خورشیدی در نرم افزارR2010aMATLAB و مدل بهینه سازی نیروگاه فوتوولتاییک در نرم افزارGAMS 22.2 نوشته شده است. در این سیستم نیروگاه خورشیدی بعنوان سیستم اصلی و نیرگاه برق آبی بعنوان سیستم ذخیره استفاده میشود. بکارگیری آب بعنوان ذخیره کننده انرژی ضمن ایجاد یک سیستم پایدار، موجب کاهش هزینه های ذخیره سازی نیز میشود