سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام ابره – کارشناس ارشد مکانیک سنگ اجرا، موسسه حرا،قرارگاه سازندگیِ خاتم النبی
لهراسب فرامرزی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سد و نیروگاه رودبار لرستان در فاصله حدود ۰۱۱ کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز قرار دارد. سیستم انتقال آب به نیروگاه این سد شامل یک تونل آببر است که در ادامه به دو تونل پنستاک تبدیل می شود. در این مقاله با استفاده از سیستم طبقهبندی مهندسی سنگ، تودهسنگ مسیر تون لها به چهار ناحیه با کیفیت های خوب و ضعیف تقسیمبندی شد. سپس بحرانیترین مقاطع انتخاب و با استفاده از نرمافزار FLAC3D سیستم نگهداری پیشنهاد گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد که روش تجربی برای سنگ های با کیفیت خوب، مطابقت خوبی با روش عددی دارد. سیستم نگهداری پیشنهادی روش تجربی برای سنگ های ضعیف، استفاده از شاتکریت با پیچ سنگ به همراه قاب فولادی است. نتایج آنالیز عددی نشان داد برای سنگ های ضعیف، به دلیل ناحیه پلاستیک بزرگ ایجاد شده در اثر حفاری، استفاده از پیچسنگ کارساز نیست. همچنین استفاده از لتیس گیردر به جای قاب فولادی به دلیل هزینه کمتر و انعطافپذیری بیشتر برای سنگ های ضعیف بسیار موثر است.