سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وفا میهمی – دانشگاه کردستان
محمد میهمی – مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج

چکیده:

کنترل هوای اتاق عمل جهت سلامت بیمار و پرسنل و همچنین کمک به موفقیت جراحی امری مهم و حیاتی است. در این مقاله یک سیستم جدید کنترل فازی برای تهویه اتاق عمل طراحی شده است. همه پارامترهای محیطی مهم که در اتاق عمل وجود دارد و روی عملکرد سیستم ممکن است تاثیر داشته باشند، در نظر گرفته شده است تا سیستم به بهترین نحو هوای اتاق را تهویه نماید. در این سیستم ۵ پارامتر ورودی شامل دما، رطوبت، اکسیژن، ذرات معلق و میزان گازهای بیهوشی هوای محیط و ۲ پارامتر خروجی شامل سرعت موتور تنظیم کننده دما-رطوبت و سرعت موتور هوای تازه، وجود دارد. سیستم بر اساس قواعد فازی که برای دادههای ورودی مشخص شده است استنتاج فازی لازم را انجام میدهد و خروجیهای لازم را برای سرعت موتورهای مربوطه تولید خواهد کرد. بر اساس سرعتی که حاصل شده است موتورها عمل خواهند نمود و از این طریق هوای اتاق عمل تهویه میشود