سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علی طاهری هشی – دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

طبق تحقیقات صورت گرفته کشور ایران یکی از کشورهای بلاخیز دردنیا شناخته شده است بطوریکه همواره درمعرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی نظیرسیل جنگ و آشوب مورد تهدید قرارگرفته است. علاوه براین کشورایران درتمامی مسائل فردی گروهی و سازمانی همواره دربرخی مواقع اضطرای قرار دارد که از آن به عنوان بحران نام برده می شود دربحرانهای فردی و گروهی بحرانهایی نظیر بحران هویت مشروعیت و توزیع و … می با شد و دربحرانهای سازمانی بحران هایی نظیر مخاطرات صنعتی انتشار سریع گاز بحرانهای مخابراتی بحران کمبود نیروی انسانی و … مطرح می شود. تجربه وقوع بحرانهای قبلی مربوط به زلزله درایران نشان داده که به علتعدم وجود یک طرح و برنامه درست جهت مهاربحران مسائلی از جمله تداخل بین سازمانی و مسئولین مدیریت بحران که فقط مراحل بعد از وقوع را پوشش دادند نیاز به توسعه و طراحی یک سیستم مدیریت بحران می باشد.