سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول صرافان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
سیدمحمدمهدی اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
الیاس مزروعی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

سیستم های غربالگر دروغ سنجی سیستمهایی برای یافتن عدم تشخیص راستگویی گفتار فرددر افرادمشکوک بهدروغ گویی است از جمله ویژگیهای این سیستمهای غربالگر نسبت به سیستمهای تشخیصی ارزان تر بودن تعیین براساس یکمعیار یا یک نقطه مشخص دقت کمتر و موارد دیگر می باشد طبق نتایج به دست آمده از آزمایشات گوناگون برروی داده های پلی گرافی سیگنالهای فوتوپلتیسموگرافی و مقاومت الکتریکی پوست بیشترین وابستگی را به حالات روانی فرد و به خصوص استراس دارند همچنین تغییرات این سیگنالها بیشترین وزن را در نتیجه گیری کلی از تغییرات پارامترها داراست از ۲۰ داده دروغ سنجی که در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم ثبت شده اند استفاده شده است پس از پیش پردازش ویژگیهای زمانی فرکانسی و زمانی فرکانسی استخراج شده اند سپس توسط روش T-Test به استخراج ویژگیهای بهینهو کاهش بعد ویژگی ها از آنالیز مولفه های اصلی pca استفاده شده است.