سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رستمی – گروه کامپیوتر دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خ
مهدی صادق زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

سیستم های خبره با هدف تشخیص این که انسان خبره چه کارهایی را چگونه انجام میدهد و همین کارها را کامپیوتر انجام دهد طراحی شدها ند سیستمهای خبره برنامه هایکامپیوتری هستندکه نحوه تفکر یک متخصص دریک زمینه خاص را شبیه سازی می کنند درواقع این نرم افزارها الگوهای منطقی را که یک متخصص براساس آنها تصمیم گیری می کندشناسایی می نمایند و سپس براساس آن الگوها مانند انسان ها تصمیم گیری می کنند تاکنون سیستمهای خبره گوناگون درزمینه علوم پزشکی ارایه شده و از این حیث یک یاز علوم پیشتاز می باشد سرعت عمل همواره درتشخیص ودرمان بیماری سرطان سینه و دربهبود حال بیماران موثر می باشد اما گاهی دسترسی به پزشکان متخصص برای بیماران وجود ندارد و از این رو طراحی سیستمی با دانش پزشک متخصص که تشخیص و راه درمان مناسب را به بیماران ارایه نماید شرایط درمان به موقع را برای بیماران فراهم می کند دراین مقاله یک سیستم خبره برای تشخیص بیماری سرطان سینه با استفاده از پوسته VP-EXPERT ارایه و درآن دانش لازم برای تشخیص و پیشنهاد درمان به صورت قواعد در پایگاه دانش سیستم ذخیره شده است.