سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مهدی صادق زاده – دکتری کامپیوتر

چکیده:

سیستمهای خبره با هدف تشخیص این که انسان خبره چه کارهایی را چگونه انجام میدهد و همین کارها را کامپیوتر انجام دهد طراحی شده اند سیستمهای خبره برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص دریک زمینه خاص را شبیه سازی می کنند درواقع این نرم افزارها الگوهای منطقی را که یک متخصص براساس آنها تصمیم گیری می کند شناسایی می نمایند و سپس براساس آن الگوها مانند انسان ها تصمیم گیری می کنند تاکنون سیستمهای خبره گوناگون درزمینه علوم پزشکی ارایه شده و از این حیث یکی از علوم پیشتاز می باشد سرعت عمل همواره در تشخیص و درمان بیماری سرطان مری و دربهبود حال بیماران بسیار موثر میب اشد اما گاهی دسترسی به پزشکان متخصص برای بیماران وجود ندارد و از این رو طراحی سیستمی با دانش پزشک متخصص که تشخیص و راه درمان مناسب را به بیماران ارایه نماید شرایط درمان به موقع را برای بیماران فراهم می کند دراین مقاله یک سیستم خبره برای تشخیص بیماری سرطان مری با استفاده از پوسته VP-expert ارایه و درآن دانش لازم برای تشخیص و پیشنهاد درمان بصورت قواعد درپایگاه دانش سیستم ذخیره شده است.