سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید تائبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
احمدرضا محبوبی – دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
مهدی نیکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

چکیده:

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کارممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این مقاله به بیان طراحی گام به گام این سیستم خاک میخ به روش آئین نامهFHWA تحلیل پایداری کلی براساس روش تعادل حدی و طراحی اجزا دیوار براساس روش تنش مجاز) می پردازد.