سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رضا پولادی – دانشگاه شیراز پژوهشکده نانوفناوری
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
سیدخلیل آذری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه اکثرصنایعی که نیاز به استفاده از سیال خنک کننده در طراحی سیستمهای خوددارند و امکان استفاده از آب دریا به این جهت برای آنها میسر می باشد از معضلی به نام تجمع ها جلبک های دریایی Marine growths درسیستمها رنج میبردند که راه های گوناگون به جهت حل این مشکل توسط طراحان مختلف ایجاد گردیده که هم اکنوندر صنایع از آنها استفاده می شود. نیاز به یادآوری است که تجمع جلبکهای Marine growths دریایی در لوله هاباعث سبته شدن مسیرلوله ها شده و باعث کاهش راندمان خنک کاری می شود و نیز همچنین تجمع جلبکهای دریایی درلوله های کندانسورها باعث سوخته شدن لوله ها می شود.