سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن قاسم زاده – دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت – دانشگاه تربیت مدرس
عزیز عظیمی – دانشگاه شهید چمران اهواز
مینو قاسم زاده – کارشناس مکانیک

چکیده:

درسیستم تولید همزمان برق گرما و سرما با مصرف سوخت توسط محرک مورد نظر برق مورد نیاز تولید و با بازیافت گرمای هدررفته گرمای مورد نیاز و همچنین توسط چیلرجذبی سرمای مورد نیاز تامین می شود دراین پژوهش سیستم تولید همزمان نسبت به سیستم رایج برای منازل مسکونی درآب و هوای تهران از نظر کاهش مصرف سوخت وکاهش انتشار آلودگی مقایسه شده است و درنهایت مدت زمان بازگشت سرمایه مقایسه شده است و برای استراتژی های طراحی سیستم تولید همزمان عبارتند از طراحی براساس ماکزیمم برق و گرمای مورد نیاز بزرگترین مستطیل برق و گرمای مورد نیاز با توجه به برسری انجام شده برای ساختمان مسکونی پنج طبقه به این نتیجه رسیده شدهکه طراحی سیستم تولید همزمان براساس بزرگترین مستطیل برق و گرمای مورد نیاز دراب و هوای معتدل در صورتی که برای تامین سرما چیلر الکتریکی نیز درصورت نیاز درکنار چیلرجذبی به کارگرفته شود کارایی قابل توجهی نسبت به سیستم رایج دارد.