سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید طایی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه کاشان،
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،
سیدصابر سجادی نوش آبادی – کارشناس معدن، شرکت مهندسی سپاسد، معاونت فنی سد سردشت،

چکیده:

عملیات تهویه یکی از جدی ترین فعالیت هایی است که در هنگام طراحی و شروع اجرای هر پروژه تونل سازی باید در نظر گرفته شود. عدم انتخاب سیستم تهویه مناسب موجب کاهششدید راندمان در آن پروژه خواهد شد. این مسأله به ویژه درمورد فضاهایی که میزان آلاینده ها در آنها زیاد بوده یا دهانه ارتباطی آنها با هوای آزاد فاصله زیادی دارد حائز اهمیت است. از روشهای متداول انتقال هوا به سینه کار تونلها می توان به تأمین هوای مورد نیاز با حفر چاه یا تونل تهویه به همراه فن هایمرکزی و کمکی مستقر در دهانه و مسیر تونل به صورت دهشی یا مکشی و یا ترکیبی اشاره نمود. در این مقاله با تمرکز برپارامترهای فنی، در پروژه حفاری تونل های انحراف آب سد و نیروگاه سردشت، الگوی تهویه ی مناسب مطابق با استانداردهای فنی و مهندسی طراحی گردید. با توجه به انجام عملیات حفاری در دو فاز متفاوت، محاسبات مربوط به طراحیسیستم تهویه در سه فاز مختلف صورت گرفت. برای ورودی تونل حد فاصل ادیت دسترسی به زیر سمت دهانه ورودی و حدفاصل ادیت دسترسی به زیر سمت دهانه خروجی، شدت جریان هوای لازم ۳۱ متر مکعب بر ثانیه و در مجموع ۱۰ بادبزن با مشخصات( ۱۲۵۰-kw (SF1- 45 و ( ۱۴۰۰ kw (SF55برآورد گردید.