سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد نیکنام – دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش شهریار – تهران،استاد دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن مدنی – تهران،استادیار دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم تهویه تونل در تامین ایمنی تونل های جاده ای حین آتش سوزی سهم بسزایی دارد .تهویه طولی یکی از روش های مرسوم تهویه تونل است که طی آن برای کنترل دود یا آلودگی های درونتونل ، بادبزن هایی در سقف تونل نصب می شود . این روش برای تونل های با جریان یک طرفه ترافیک کارایی مناسبی دارد .در این مقاله مدل سه بعدی سیستم تهویه طولی برای بررسی رفتار آتشسوزی درون تونل کوهسار شمالی به مدت ۹۰۰ ثانیه مدل شد. مدل سه بعدی با استفاد ه از نرم افزار تجاریFluent برای ۸۰۰ متر ازطول تونل کوهسارساخته شد . برای مدل سازی جریان مغشوش از معادلات κ-e استاندارد ، آتش سوزی از منبع حجمی گرما با اندازه ۲۵ مگاوات ،معادلات شکست ادی برای مدل سازی جریان گاز گرم و معادلات ناویر استوکس برای حل روابط حاکم بر جریان سیال ناپایدار و ترکیب گاز هااستفاده شد . با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی، بدلیل بالا بودن دمای گاز ، عقب زدگی دود و عدم تامین شرایط مورد نیاز استاندارد ۵۲۰ NFPA سیستم تهویه طولی برای کنترل آتش سوزی درون تونل لازم و ضروری است . لذا ، ۲ ردیف بادبزن چهارقلو درون تونل کوهسار و در بالا دست محل آتش سوزی روشن شد که با روشن شدن بادبزن ها به تدریج از طول ناحیه عقب زده دود کاسته شد و عقب زدگی لایه دود به کلی ازبین رفت . اعتبار سنجی نتایج حاصل از مد ل سازی با استفاده از منحنی هیدرو کربن ، هیدروکربن اصلاح شده انجام شد